O Dekalogu i obecności Boga

moses_decalog

Dlaczego w jednym miejscu Księgi Wyjścia czytamy, że tablice kamienne zostały zapisane palcem Bożym (Wj 31.18), podczas gdy w innym miejscu mówi się, że to sam Mojżesz spisał treść Dekalogu (Wj 34.28)? Kto więc w końcu spisał dziesięcioro Przykazań: Bóg czy Mojżesz, i jak rozumieć, że przykazania te spisane zostały „palcem  Bożym”? Poza tym interesuje mnie jeszcze inna kwestia: jak pogodzić stwierdzenie, że Mojżesz nie mógł oglądać oblicza Boga (Wj 33.20) z innym tekstem, który mówi, że nie tylko Mojżesz i Aaron, ale również siedemdziesięciu starszych narodu żydowskiego  »ujrzeli Boga Izraela (…); mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili«” (Wj 24.10-11)? Czy pomiędzy tymi stwierdzeniami – jak i powyższymi – nie ma wyraźnej sprzeczności?

czytaj więcej…