CZEGO PISMO ŚWIĘTE UCZY O CHRZCIE?

Mija XX wieków od czasu, gdy Jezus Chrystus oraz apostołowie wzywali swoich słuchaczy do nawrócenia (odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Boga) i chrztu. Wielokrotnie czytamy o tym w Nowym Testamencie. Księga ta wyraźnie uczy też, że istnieje tylko jeden chrzest (Ef 4.5).

Niestety, dziś na ten temat istnieje wiele przeciwstawnych opinii. Jedni uważają, że chrzest w ogóle jest niepotrzebny. Inni „chrzczą” już niemowlęta, dowodząc, że chrzcić można nie tylko przez całkowite zanurzenie w wodzie – jak uczy Pismo Święte (Dz 8.36-39) – ale również przez pokropienie lub polanie. Ponadto różnice wynikają także w związku z samą formułą chrztu. Jedni obstają bowiem przy formule zapisanej w Ewangelii Mateusza i mówią, że chrzcić należy wyłącznie „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (28.19), inni natomiast powołują się na szereg tekstów Nowego Testamentu, które niezbicie dowodzą, że apostołowie dokonywali chrztu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Które stanowisko jest właściwe?

Przyjrzyjmy się bliżej tym zagadnieniom. Rozpocznijmy od ważności chrztu, od jego pochodzenia.

czytaj więcej…