Już 67 przekładów bez słów “w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Print Friendly, PDF & Email

Brat Grzegorz Kaszyński zdobył kolejne 66 i 67 przekład biblijny bez słów “w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” w ew. Mt. 28,19.

Pełny spis wszystkich przekładów można pobrać w naszym dziale Książki. Ostatnio zdobyte przekłady to przekład portugalski z 2019 r. oraz przekład niemiecki z 1863 r. gdzie w Mt. 28,19 widnieje “w imię moje”. Ten pierwszy to zatem najmłodszy, a ten ostatni to najstarszy przekład bez frazy trynitarnej dopisanej do Mt. 28,19 po soborze nicejskim.