Przykazania pokarmowe cz. 4 – kazanie na youtubie

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do czwartego kazania brata Rafała Kowalewskiego na temat przykazań pokarmowych. Kazanie to było wygłoszone w zborze w Skoczowie w dniu 15.07.2017 r. Jest to czwarta część zatytułowana: „Dieta biblijna”.

Omówiona jest tam dieta biblijna oraz biblijna piramida żywieniowa.