Wyznania w Polsce 966-1795 r.

Print Friendly, PDF & Email
Liczebność wyznań podano w przybliżeniu ze względu na brak danych z tego okresu.
966 r.1000 r.1400 r.1569 r.1600 r.1795 r.
ludność: ok. 0,7 mlnludność: ok. 1 mlnludność: ok. 2 mlnludność: ok. 8 mlnludność: ok. 8,8 mlnludność:m ok. 8,85 mln
1. kulty pogańskie - 100%1. rzymskokatolicy - 40%1. rzymskokatolicy - 60%1. rzymskokatolicy - 62% (5 mln)1. rzymskokatolicy - 60%1. rzymskokatolicy
2. kulty pogańskie - 60%2. prawosławni - 30%2. prawosławni - 20% (1,6 mln)2. prawosławni - 10%2. żydzi (mojżeszowi)
3. żydzi3. luteranie (mieszczanie) - 6,3% (0,5 mln)3. grekokatolicy (unici) - 10%3. luteranie
4. muzułmanie (Tatarzy)4. żydzi - 5% (0,4 mln)4. luteranie - 6%4. kalwini
5. ormianie5. kalwini (szlachta) - 3,1% (0,25 mln)5. żydzi - 6 %5. prawosławni
6. ormianie6. kalwini - 3%6. grekokatolicy (unici)
7. muzułmanie (Tatarzy)7. ormianie7. ormianie
8. bracia polscy (unitarianie) - 0,13% (10 tys.)8. muzułmanie
9. mennonici (olędrzy)9. bracia polscy (unitarianie) - 0,23% (20 tys.)
10. mennonici (olędrzy)