Życie wieczne i 144 tysięcy wybranych

 

144

Jestem stałym czytelnikiem Pana artykułów. Po przeczytaniu jednego z nich mam kilka wątpliwości. Uważam, że życie wieczne a nieśmiertelność to dwa różne pojęcia, ponieważ życie wieczne otrzymają ci, którzy podporządkują się całkowicie zasadom ustalonym przez Chrystusa (w przyszłym tysiącletnim okresie panowania Królestwa Bożego), a nieśmiertelność będzie udziałem wyłącznie „maluczkiego stadka”, czyli 144 tysięcy wybranych spośród wszystkich narodów ziemi, stanowiących Kościół Chrystusowy. Takie pojęcie, jak „pierwsze zmartwychwstanie” odnosi się więc do nieśmiertelności, natomiast „drugie zmartwychwstanie” dotyczy życia wiecznego. I podobnie jest z zarówno „pierwszą śmiercią”, jak i „drugą śmiercią”. Interesuje mnie pańskie stanowisko w tej sprawie.

Czytaj więcej…

 

Piotr a Opoka

pobrane

W jednym z pańskich artykułów czytałem, że Piotr nie został ustanowiony papieżem. Ale przecież w Nowym Testamencie czytamy, że został on nazwany opoką (Mt 16.18). Dana mu też została moc prawodawcza (Mt 16.19) i  władza pasterska (J 21.15-17). Ponadto, jak wynika z Dziejach Apostolskich, to on przewodził wczesnemu Kościołowi. Czy fakty te nie są dość oczywiste?

Czytaj więcej…

Zakaz transfuzji krwi a Biblia

pobrane

Mam pytanie: Czy ewangeliczni chrześcijanie mogą korzystać z transfuzji krwi? Pytam o to, ponieważ moi znajomi (świadkowie Jehowy) twierdzą, że jest to ciężki grzech, za który grozi wykluczenie ze zboru, a w wieczności – potępienie. Według nich świadek Jehowy musi odmówić przyjęcia krwi nawet wtedy, gdy jest pewne, że skończy się to śmiercią. Czy w świetle Pisma Świętego takie stanowisko jest właściwe?

Czytaj więcej…

Sąd a wieczne męki

hell

Zauważyłam, że ludzie lubią się oszukiwać, twierdząc, że Bóg jest tak miłosierny, więc wiele wybaczy. Czy słusznie zatem sądzę, na podstawie Biblii (Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10), że Bóg Jahwe ukarze wszystkich potworów (np. Hitler, Stalin, inkwizytorzy etc.) za ich straszne czyny w ten sposób, że nie zginą jak inni grzesznicy, lecz będę cierpieć wieczne męki?

 

Czytaj więcej…