Świątynia żydowska – Apokalipsa

   Czy prawdą jest – jak niektórzy twierdzą – że Żydzi odbudują świątynię według projektu z Księgi Ezechiela (rozdz.40-44) i że na nowo zaczną składać w niej ofiary, którym kres położy dopiero Antychryst? Czy Biblia rzeczywiście uzasadnia to dość popularne dzisiaj przekonanie?

   Tak, to prawda, że Żydzi od dawna przygotowują się do budowy świ­ątyni. Jednak nie wszyscy wyznawcy judaizmu są tym projektem zaintere­sowani. Na przykład judaizm reformowany w ogóle nie chce słyszeć o jakiejkolwiek świątyni. O jej odbudowie marzą więc głównie Żydzi ortodoksyjni, mesjaniczni i niektóre wyznania ewangeliczne. Jaki zatem jest ich pogląd na realizację tego przedsięwzięcia …

czytaj więcej