Wizja „Wielkiej Nierządnicy” – Apokalipsa

Księga Apokalipsy św. Jana zawiera również wizję Wielkiej Nierządnicy (rozdz. 17-18). Kim jest i czy ma ona jakiś związek z Kościołem rzymskokatolickim?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w ostatnim wersecie tego rozdziału, który mówi, że jest to „wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi” (w.18). Jedni uważają, że ,,nierządnica” symbolizuje wyłącznie Rzym cezarów oraz mocarstwa prześladujące Kościół rzymski (tak uważa na przykład sam Kościół…). Inni twierdzą, że reprezentuje ona (obecną lub przyszłą) organizację, złożoną z wyznawców wszystkich fałszywych religii. Jeszcze inni do niedawna nawiązywali do Babilonu odbudowanego we współczesnym Iraku, który wraz z nieżyjącym Saddamem Husajnem miał odegrać kluczową rolę w ataku na Izrael. Natomiast większość protestantów utożsamia ,,wielką nierządnicę” z kościołem upadłym, czyli z Kościołem rzymskokatolickim, który w ramach ekumenicznych dążeń chciałby sobie zjednać wszystkie religie świata.

Czytaj więcej…