Jezus w oczach Żydów – Księga Daniela

Oto dlaczego świat żydowski zadrżał, kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią w 2006 r. jeden z najpoważniejszych rabinów Jerozolimy Yitzak Kaduri (zmarł w wieku 108 lat) sporządził notatkę, która miała być według jego życzenia odczytana dopiero po jego śmierci. Ku zaskoczeniu wszystkich ortodoksyjnych Żydów, rabin napisał bowiem, że mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, czyli Yeshua, znany nam jako Jezus. Napisał on też, że „podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne” (informacje te podał tylko Israel Today i hebrajskojęzyczne strony internetowe News First Class i kaduri net). 

 Punktem wyjścia chrześcijańskiej wiary jest historyczna postać Jezusa Chrystusa, który przyszedł zgodnie z zapowiedziami proroków. Wiary tej jednak nie podziela większość Żydów. Co więcej, niektórzy z nich zarzucają, że Jezus był fałszywym prorokiem. Czy ich zarzuty są uzasadnione treścią Biblii?

 

Czytaj więcej…