Kult Marii i świętych

Interesują mnie bardzo zagadnienia związane z Biblią, a w szczególności wszystko to, co Kościół rzymskokatolicki wypaczył. Chodzi mi szczególnie o kult świętych. Czy to, co ma miejsce w Kościele katolickim: kult Marii i innych świętych wyniesionych na ołtarze oraz modlitwy o ich wstawiennictwo, jest do pogodzenia z Pismem Świętym? A jeśli nie, to co sądzić o tym, że jeszcze w XXI wieku kult ten jest tak powszechny w naszym kraju?

Czytaj więcej…