Kategoria: Prawdy Wiary

Fala uchodźców

Znaczna część społeczeństwa od pewnego czasu z niepokojem obserwuje narastającą falę uchodźców. Zapewne wielu też zastanawia się, jak wpłynie to na sytuację w Europie. Mam dwa pytania: 1) Czy Biblia mówi coś na temat stosunku do cudzoziemców? 2) Jak z…

Dzieło Jana Husa

Protestancką reformację zwykle kojarzy się z wystąpieniem Marcina Lutra (1517 r.). Zanim jednak Luter ogłosił swoich 95 tez przeciwko papieskim odpustom, ponad sto lat wcześniej przeciw zepsuciu w Kościele wystąpił czeski reformator, profesor uniwersytetu praskiego Jan Hus. 6 lipca minie…

Skąd się wzięła Wielkanoc?

Data Wielkanocy – skąd się wzięła? Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.). W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej kościelnej pełni księżyca (tzw.…

Pogańskie święta

Dla wielu święta „bożonarodzeniowe” – oprócz religijnego wymiaru – to okazja do wypoczynku, rodzinnych spotkań i wspomnień. Ale czy rzeczywiście są to święta Bożych narodzin? Gdzie szukać ich korzeni? Czy w Księdze Izajasza, która mówi o narodzinach Emmanuela (7.14; 9.5-6)?…

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z…

Szabat – sobota czy niedziela?

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest sabatem odpadła – bo nie można być Panem sabatu i sabatem jednocześnie, – bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie, – bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy, to…

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5. Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań dekalogu to także IV dotyczące sabatu: 2 Mojż. 20,8-11 „(8) Pamiętaj o dniu…

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Dekalog Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym że dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia. a)    W Biblii widzę, że w starym przymierzu (ST) były dwa prawa: 1)    Prawo Boże, moralne, wieczne, wyrażające…

DOŚWIADCZENIA WIARY SĄ CZYMŚ OCZYWISTYM

Umiłowani! Nie dziwcie się pożodze rozszalałej wśród was dla waszego wypróbowania, jakby spotykało was coś niezwykłego. Ale gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi! 1 Piotra 4:12-13