Kategoria: Dekalog

Protestancki etos pracy

Kultura i moralność obywateli państw Zachodu stoi na wyższym poziomie niż polska – katolicka. Przykład: zanim Polacy zaczęli przyjeżdżać do zeświecczonej Danii ludzie nie zamykali tam domów i mieszkań, a farmerzy w Kanadzie wystawiają swoje produkty przy drogach, razem z…

Szabat – sobota czy niedziela?

Skoro trzecia opcja mówiąca, że Jezus jest sabatem odpadła – bo nie można być Panem sabatu i sabatem jednocześnie, – bo IV przykazanie mówi aby pamiętać o dniu a nie o osobie, – bo do odpocznienia u Boga dopiero zmierzamy, to…

Dekalog i Szabat cz. 2

Jeśli Dekalog nadal nas obowiązuje jako wieczne prawo moralne, to wtedy obowiązują nas wszystkie 10 przykazań a nie 9 lub 8 lub 5. Jeśli obowiązuje nas 10 przykazań dekalogu to także IV dotyczące sabatu: 2 Mojż. 20,8-11 „(8) Pamiętaj o dniu…

DEKALOG I SZABAT cz. 1

Dekalog Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym że dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia. a)    W Biblii widzę, że w starym przymierzu (ST) były dwa prawa: 1)    Prawo Boże, moralne, wieczne, wyrażające…

Dyskredytowanie Dekalogu

Zgodnie z świadectwem Pism Hebrajskich i Mesjańskich, zarówno Izraelici, jak i pierwsi chrześcijanie przynajmniej do IV wieku przestrzegali biblijnej wersji przykazań Dekalogu. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero 3 marca 321 r., kiedy Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę – czcigodny dzień…

Zmiany w Dekalogu

Skąd wzięła się w katechizmowej wersji Dekalogu odmienna numeracja przykazań oraz różnice w treści, które zasadniczo odbiegają od treści Dekalogu biblijnego? Czy z biblijnego punktu widzenia różnice te są dopuszczalne? czytaj więcej…

Pytania o Dekalog

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Dekalogu: 1.Czy Biblia rzeczywiście zawiera właściwy tekst Dekalogu, skoro istnieją dwie jego wersje? 2.Dlaczego Żydzi uważają, że na każdej tablicy było po pięć przykazań? 3.Czy Dekalog – jak głoszą różne wyznania – obowiązują wyłącznie Żydów?…

Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie

Na temat oddawania czci obrazom i figurom Biblia w wielu miejscach dosadnie pokazuje co Bóg na ten temat myśli.  Poniżej prezentujemy tylko wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu: „Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu.…

O Dekalogu i obecności Boga

Dlaczego w jednym miejscu Księgi Wyjścia czytamy, że tablice kamienne zostały zapisane palcem Bożym (Wj 31.18), podczas gdy w innym miejscu mówi się, że to sam Mojżesz spisał treść Dekalogu (Wj 34.28)? Kto więc w końcu spisał dziesięcioro Przykazań: Bóg…

Inny Dekalog

Nurtują mnie pytania dotyczące Dekalogu. Czy to prawda, że przykazania Dekalogu zostały zmienione? A jeśli tak, to co zostało zmienione i dlaczego? Czytaj więcej

Religia Konstantyna

Interesuje mnie epoka konstantyńska, a szczególnie zmiany, jakich  dokonał cesarz Konstantyn w doktrynie chrześcijańskiej. Czy ten cesarz był chrześcijaninem? Czytaj więcej